Καλές συμβουλές για τα φωτιστικά στο μπάνιο

Όταν σκέφτεστε τον φωτισμό του μπάνιου σας, είναι σημαντικό να θυμάστε πού μπορούν να τοποθετηθούν τα φωτιστικά σε σχέση με την υγρασία και τον βαθμό προστασίας ή τον κωδικό IP που πρέπει να έχουν.

Εάν η οροφή του μπάνιου σας είναι υψηλότερη από 2,25 m, μπορείτε να τοποθετήσετε φωτιστικά με ελάχιστο βαθμό προστασίας IP(X)0. Τα φωτιστικά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 120 cm από την κεφαλή του ντους και 60 cm από την μπανιέρα.

Εάν η οροφή του μπάνιου σας είναι χαμηλότερη από 2,25 m ή εάν θέλετε φωτισμό πιο κοντά στο ντους ή τη μπανιέρα, τα φωτιστικά χρειάζονται υψηλότερο βαθμό προστασίας.

Επίπεδα προστασίας στις διάφορες περιοχές:

Ζώνη 0 – IP(X)7
Ζώνη 1 – IP(X)4
Ζώνη 2 – IP(X)4
Ζώνη 3 – IP(X)0

Πότε πρέπει να καλέσω έναν επαγγελματία;

Υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί κανόνες σχετικά με την εγκατάσταση ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών σε ένα μπάνιο - αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

1. 1.Στη ζώνη 0 δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση διακοπτών, πριζών ή άλλου εξοπλισμού ζεύξης.

2. Στις ζώνες 1 και 2 μπορείτε να εγκαταστήσετε διακόπτες σε κυκλώματα SELV με ονομαστική τάση που δεν υπερβαίνει τα 12V AC ή τα 30V DC χωρίς κυματισμό. Η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται εκτός των ζωνών 0, 1 και 2.

3. Στη ζώνη 3 μπορείτε να εγκαταστήσετε διακόπτες, πρίζες ή άλλο εξοπλισμό ζεύξης εάν:
- είναι το καθένα σε ξεχωριστό κύκλωμα
- ή προστατεύονται από SELV
- ή προστατεύονται από διακόπτη ρεύματος σφάλματος με ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30mA (διακόπτης HFI ή διακόπτης HFPI σε κατοικίες)